Home
 
Letifeler
 
Bir gn bir proqram uaq rəssama yaxnlab deyir:
- Əmi siz rəssamszn?
Rəssam:
- Bəli, nədir ki?
Uaq:
- Bilmək istəyirdim ki, siz əkilləri hans formatda əkirsiniz?


***- Təzə lətifə bilirsən?
- Yox.
- Nədi, sənin də internetini kəsiblər?
***

-Gəncliyimdə mən rəssam olmaq istəyirdim.Lakin həkim oldum.
-Bəs fikrinizi nə n dəyidiniz?
-Rəssamn səhvləri gz qabanda olur, həkimin səhvlərini isə torpaq gizlədir
***

Bir dəfə Pənahəli xan uzaq səfərə xarkən, Qulunu da z ilə gtrr. Yolda onlar bərk yorulduqlarndan atlar otlua trr, zləri isə aac klgəsində dincəlirlər. stirahətdən sonra xan bərk acdn hiss edərək zn Lotu Quluya tutub kinayə ilə soruur:
- Ay Qulu, bu cr istirahətdən sonra, bir badmcan dolmas, z də sarmsaql qatqla olsad yeyərdinmi?
Qulu bilir ki, xan onu dolayr, bu dzn ortasnda onlara sarmsaq-qatqla dolma verən olmayacaq. Odur ki, xann sualna belə cavab verir:
- Xan sa olsun, mən badmcana qulluq etmirəm, sizə qulluq edirəm
***

Gnn birində Molla evə gəlib baxr ki, iəridə oru var. Oru Molladan qorxur, Molla orudan. Bir mddət ikisi də donub qalr. Handan hana oru znə gəlib qamaq istəyir. Molla ar-naar atlr orunun stnə. O bunu yxr, bu onu yxr, axrda Molla orunu stələyir, ayaqlarn balayr, uzadr evin ortasna. z də gedir hakimin yanna ki, xəbər versin, gəlib onu tutsunlar.
Hakim Mollan ətrafl dandrb əhvalat yrənəndən sonra soruur:
-Bəs indi orunun yannda kim var?
Molla deyir:
-He kim.
Hakim soruur:
-Yax, sən deyirsən ki,onun ancaq ayaqlarn balamsan, yannda da he kəs yoxdur, əlləri də aqdr. Ayaqlarn ab qaar ki....
Molla fikrə gedir. Grr ki, hakim haqldr. Deyir:
-Hakim aa, sən tamam haqlsan. Ancaq bu ki, mənim alma gəlməyib, he onun da alna gəlməyəcək. O da bizim yerlidir.
Dorudan da gedib grrlər ki, ayaqlarn ab qamaq orunun alna gəlməyib.
***

- Anaa ! Anaaaa!...... Atam zn asb!...
- Harda???
- Yataq otanda....
Ana qorxmu halda yataq otana gəlir və he nə grmr.
- Ana, bu bir aprel zarafat idi. Atam zn yataq otanda yox, mətbəxdə asb.
***

Pərviz qapn ab tez-tez onlara qonaq gələn bir kiini grd. O, uaqdan sorudu:
-Atan evdədir?
Uaq cavab verdi:
-Bəli Sabir əmi.
-Bəlkə onun ii var?
-Xeyr, Sabir əmi, atama xodur, nki pəncərədən baxanda sizi grb dedi ki, 'elə bir onun yeri əskik idi'.Kiik Pərviz sirkdə grdy mczələrdən atasna danrd:
-Gzbalayc bir dəqiqədə 2000 manat pulu iki dəsmala evirdi.
Atas ban oynadaraq dedi:
-Anan ondan da mahirdir, bir neə gn bundan əvvəl yarm dəqiqə ərzində 200.000 manat pulu tlk quyruundan hazrlanm glnc bir papaa evirdi
***

Məllim: Pərviz, bu ki dnən qardann it haqqnda yazd inann eynisidir.
Pərviz: Bəli, məllim, bizim ikimizin bir iti var.
***

Otaqda on drd dərəcə hərarət olanda Əhməd pəncərəni ad.
Atas sorudu:
-Pəncərəni niyə grə arsan? ldə drd dərəcə hərarət var.
-Elə ona grə aram ki, bayrdan drd dərəcə də iəri daxil olsun bir az qzaq,-deyə Əhməd cavab verdi.
***

Kiik Əli anasna dedi:
-Ana can, deyəsən bizimlə z-zə yaayan qonular xəsisdirlər.
-Necə, ana qurban?
-nki uaq bircə qəpiyi udub, onlar gr necə r-bar salblar.
***

Axama ata qzlarn yanna arb nə i grdklərini soruur:
Byy deyir:
-Mən btn qab-qaca təmiz yudum.
Ortancl deyir:
-Mən onlar dəsmal ilə quruladm.
Ən kiiyi isə mzldad:
-Mən də onlarn qrntlarn ydrdm.


***

Məllim yolla gedir. Grr ki, balaca uaqlar araq iir, siqaret əkir və kart oynayrlar. Məllim deyir:
-Siz niyə grə məktəbə gedmirsiz?
-Harda grmsən ki, be yanda uaqlar məktəbə gedsinlər.Valideynləri uaa:
- Əgər yax oxusan sənə velosiped alacaq, pis oxusan pianino alacaq.- Ata, yemək istəyirəm!
- Utan, mən sən yada olanda kosmonavt olmaq istəyirdim!
***

Uaqlar polis blməsinə ekskusriyaya aparrlar. Divarlarn birində Məmmədqulu əkillər grr. əkillərin stndə yazlr: Onlar axtardadrlar!
Məmmədqulu soruur: Bunlar axtarrsz?
Polis iisi: Bəli
Məmmədqulu: Bəs əkillərini əkəndə niyə tutmadz?


***
***

Bir baba nəvəsinə mharibədə bana gələn əhvalatlardan danr:
- Dmən bizi mhasirəyə almd. Bizi əsir aldlar. Dmən komandiri dedi:
- Ya hamnz burda lrsz ya da sizin banza oyun gətirəcəyik.
Nəvəsi maraqla soruur:
- Nə oldu bəs?
- Hammz ldrdlər...
***

Bir gn bir uaq dəniz sahilində gəzirmi birdən bir lampa grr və lampaya təpik vurur. Lampann iindən bir cin xr və deyir:
- Sən məni neə illik məhrum olduum azadla xardn. ndi məndən nə istəyirsən denən.
- zr istəyirəm...
***

- Bu sy yeməsən cinləri aracam.
- Ana, sən fikirləirsən ki, cinlər bu sy yeyəcək?

Ana 6 yal oluna:
- Sən yenə yeni alvarla xizəkdən yxlmsan!
- Ana, mən ox tez yxldm, ona grə də alvarm xarmaa macal tapmadm.
***

Bir uaq bərbərxanaya gəlir:
- Mənim saqqalm qrx.
Bərbər uan zn sulayr və oturub qəzet oxumaa balayr.
- Sənə dedim ax saqqalm qrx
- zn sulamam, gzləyirəm saqqaln xsn.

ki nəfər gbələk ymaa getdilər. Qaydanda bundan soruurlar:
- Nə oldu, necə getdiz?
- Yax!...
- ox gbələk ydz?
- 3 dənə. kisini mən birini də traktor srcs?
- Nə traktor?
- Bizi gbələk yarkən ddymz bataqlqdan xaran traktor.
***

Gecə vaxt oul atann arpaysna yaxnlar:
- Ata, sən yatmsan?
- Hələ yox.
- Onda mənə bir irvan ver
- Olum mən yatmam2007-2008:Desng By:VASMOY_USAGI & ZOHRAB